100 Mkr fastighet byter ägare i Järfälla

100 Mkr fastighet byter ägare i Järfälla

Transaktion

20 maj 2022

Genova har idag avtalat om att förvärva fastigheten Sollentuna Häradsallmänning 1:28 i Järfälla till ett underliggande fastighetsvärde om 94,5 Mkr. 

Fastigheten har 4 200 kvm uthyrbar area och är fullt uthyrd till ett helägt dotterbolag inom Semlerkoncernen som kommer bedriva försäljning och verkstad för exklusiva bilvarumärken. Årligt hyresvärde uppgår till 5,5 Mkr och det förväntade årliga driftnettot uppgår till cirka 5,3 Mkr med en återstående avtalstid om 9 år. Fastigheten kommer att miljöcertifieras.

"Vi är väldigt glada över möjligheten att förvärva en grön och högkvalitativ kommersiell fastighet i ett strategiskt läge där Rotebroleden ansluter till E18. Genovas främsta fokus ligger inom samhällsfastigheter och bostäder, men Genovas förvärvsstrategi möjliggör att vi vid rätt förutsättningar kan komplettera portföljen med kommersiella fastigheter som vi bedömer är bra för Genova långsiktigt", kommenterar Michael Moschewitz, VD för Genova Property Group.

 

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se