1 000 hektar i Stockholm Syd Almnäs utvecklas till logistiknav Bild: Södertälje Hamn, Södertälje Hamn AB

1 000 hektar i Stockholm Syd Almnäs utvecklas till logistiknav

Stadsutveckling

2 juli 2012

PEAB tillträder idag det 63 hektar stora fastigheten  Almnäs 5:2, utanför Södertälje. TIllsammans med kommunen kommer PEAB att utveckla det gamla militär området Ing 1 till ett modern logistiskt nav för regionen.

Området ska etableras som logistiskt nav, Stockholm Syd, på ca 1 000 hektar stort område mellan Sädertälje och Nykvarn. Läget, som är nära E20 och E4:an, Södertlje hamn och Skavsta flygplats och Stockholm City get området stort potential att hantera varutransporter genom flyg, väg, spår samt sjö.

En motorväganslutning är redan planerad, och beräknas vara klar under 2014. Ett 20-tal etablerade hyresgäster inom logistik och produktion finns redan på plats.

Detaljplaneprogam planeras att komma ut på programsamråd under sommaren 2012.

Skribent


Källa:

Pressmeddelande PEAB

För övrig information, kontakta: '

Ingela Lispers, projektansvarig Almäs, tel: 070 114 96 12

Stefan Liljebris, regionchef PEAB, tel: 0733 84 76 87