Veidekke bygger för Magnolia i Limhamn

Veidekke bygger för Magnolia i Limhamn

 

5 februari 2016

Veidekke Bygg Syd har fått i uppdrag av Magnolia Bostad att bygga 279 hyresrätter i Limhamn. Projektet är en totalentreprenad med en ordersumma på 283 miljoner.

Veidekke Bygg Syd har fått i uppdrag av Magnolia Bostad att bygga 279 hyresrätter i Limhamn. Projektet är en totalentreprenad med en ordersumma på 283 miljoner.

Lägenheterna fördelar sig på två kvarter med 150 respektive 129 lägenheter i vardera. Husen byggs i fem våningar med källare innehållande parkerings- och teknikutrymmen. Lägenhetsfördelningen ligger övervägande på mindre lägenheter på ett och två rum. Veidekke har för avsikt att bygga med hög prefabriceringsgrad för t.ex. stomme och badrumsmoduler.

Vi har under tre år haft ett väl fungerande samarbete med Veidekke och det är därför naturligt att vi nu väljer att utöka vår samverkan. Jag ser positivt på Veidekkes förmåga att leverera högsta kvalitet även denna gång, säger Fredrik Lidjan , vd Magnolia Bostad

Förhandlingarna kring projektet har drivits med sikte på att innehålla Magnolia Bostads målkostnad och har hanterats via täta involverande möten med en öppen dialog. Projektering och produktion kommer att hanteras i enlighet med vårt VDC (Virtual Design and Construction) förfarande och vår ambition är att driva projektet med en hög planeringsnivå vilket är en garant för att deltagande parter är involverade i hela processen.

-Vi är mycket glada och stolta att vi med ett involverande arbetssätt tillsammans med Magnolia Bostad kommer att skapa trivsamma boendemiljöer som uppfyller människors individuella behov.Vi tror på människors gemensamma kraft och ska med involvering bilda kreativa team som har roligt på jobbet och skapa en fantastisk leverans, säger Håkan Stackebo arbetschef på Veidekke

Projektering påbörjas omgående och byggstart är planerad till juli 2016. Överlämnande av sista etappen sker hösten 2018.

Visste du att vi har ett seminarie som lär dig grunderna när det gäller att hyra ut komersiella fastigheter? se seminarie: Hyresrätt: Grundkurs i hyresrätt för kommersiella lokaler.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se

Källa:

För mer information, vänligen kontakta Håkan Stackebo, arbetschef Veidekke Bygg Syd, tel. +46 768 32 91 20