Topp-vd mörkade uppgifter för styrelsen
Masthuggskajen. Bild: Älvstranden Utveckling

Topp-vd mörkade uppgifter för styrelsen

Juridik

25 maj 2023

Enligt en utredning som Göteborgs kommun har gjort ska ledningen för Älvstranden Utveckling AB mörkat en misstänkt muthärva och korruption.

Älvstranden Utveckling har sedan en tid tillbaka granskats av tidningen Expressen och flera allvarliga omständigheter om misstänkta mutor och korruption har kommit fram. En anställd ska, enligt Expressen, ha bjudits på fotbollsbiljetter, vinfestivaler och golfresor.

Kommunen har nu genomfört en granskning av det egna bolaget och kommit fram till att de misstankar som uppstått till föjd av rapporteringen stämmer.

Jonas Attenius (S), kommunstyrelsens ordförande i Göteborg, ser allvarligt på uppgifterna som kommit fram i utredningen som blev klar i måndags. I den framkommer att det begåtts flera allvarliga fel, varav vissa saker till och med kan vara brottsliga.

– Jag får onda aningar tillbaka till den gamla bolagskulturen i Göteborg. Mycket av det har vi rensat bort i dag, men det här låter som en kvarleva som behöver lyftas och rensas rejält, säger Jonas Attenius (S), ordförande i kommunstyrelsen, till Göteborgs Posten.

Borde ha polisanmälts tidigare

Det var under hösten 2020 när en extern granskning av revisionsbyrån KPMG färdigställdes, granskningen var beställd av Älvstranden Utveckling AB och var en genomgång av vissa inköp som gjorts av bolaget. Granskningen visade bland annat på stora brister vid kontrollen av fakturor.

Enligt granskningen hade en medarbetare på Älvstranden haft otillbörlig kontakt med leverantörer och bolaget kan ha betalat leverantörerna för arbete som aldrig utförts. I utredningen som blev klar i måndags har det nu uppdagats att bolaget begått en rad allvarliga fel efter att KPMG:s granskning blev klar. Bland annat handlar det om att bolaget borde ha polisanmält händelsen redan 2020 då de otillbörliga kontakterna mellan medarbetaren och leverantörerna kan vara ett mutbrott.

Göteborgs stads visselblåsarfunktion skriver: ”Både enskilda anställda hos leverantörerna såväl som bolagen själva skulle kunna straffas med fängelse eller böter, alternativt åläggas företagsbot”.

Hemligt avtal slöts

Att den anställde inte polisanmäldes bryter mot kommunens eget regelverk mot just mutor, och enligt utredningen borde bolaget ha sparkat personen i fråga, något som aldrig hände. Inledningsvis stängdes personen istället av från jobbet.

Bolaget hänvisar bland annat till att det inte var självklart att polisanmälan skulle ha lett till förundersökning eller en fällande dom, därför gjordes det aldrig. Rapportförfattaren slår nu fast att det är polis och åklagares sak att bedöma vad som är brottsligt eller ej.

Först under 2023 polisanmäldes personer, efter Expressens granskning, vilket också ledde till att en förundersökning om mutbrott inleddes. Ett hemligt avtal mellan vd Lena Andersson och den anställde upprättades, som innebar att den sistnämnde blev fortsatt arbetsbefriad med lön, semesterersättning i fyra månader och rätt att ta en annan anställning utan avdrag av lön, samt andra ersättningar från bolaget.

”Att bolaget dessutom givit den anställde mer fördelaktiga villkor i ett hemligt avtal än vad andra anställda har rätt till då de säger upp sig sänder helt fel signaler till såväl egna anställda som invånarna om hur oegentligheter ska hanteras”, skriver stadens visselblåsarfunktion.

Jonas Attenius (S), kommunstyrelsens ordförande, sågar hanteringen helt och hållet.

– Att man inte gör en polisanmälan är för mig helt obegripligt. Det hade ju kunnat leda vidare till att personen inte fick jobba kvar och kanske inte fått ut någon ersättning över huvud taget, säger han till Göteborgs Posten.

Ledningen för Älvstranden kritiseras också för att ha undanhållit information för politikerna i sin egen styrelse i samband med ett möte som hölls under hösten 2020. Några veckor innan mötet hade granskningen som KPMG gjort lämnats över till Älvstranden Utveckling men skickades inte ut till politikerna inför styrelsesammanträdet.

Revisionsbolaget EY, tidigare Ernst & Young, lämnade in ytterligare en granskning av bolagets verksamhet under 2022 som gällde bolagets största stadsutvecklingsprojekt, Masthuggskajen. I den framkom att det fanns en rad felaktigheter i hanteringen av att bolaget ska bygga en konstgjord halvö vid Järntorget som ska gå 100 meter ut i älven. Bolagets vd Lena Andersson ska enligt den granskningen inte ha informerat sin egen styrelse om de risker som fanns i projektet, hon ska också ha tecknat ett tilldelningsbeslut på egen hand utan att ha förankrat det i styrelsen. Inte heller i efterhand har styrelsen fått kännedom om detta.

Flera i ledningsgruppen för projektet ska ha haft avvikande åsikter under hanteringen men Lena Andersson ska medvetet ha valt att mörka även detta för styrelsen.

”Vi bedömer att Älvstranden Utveckling AB genom sitt agerande, och särskilt genom sin underlåtelse att polisanmäla misstänkt brottslighet när den uppdagats, brutit mot stadens regelverk och allvarligt skadat stadens anseende”, skriver visselblåsarfunktionen i sin utredning.

Via bolagets presstjänst har GP försökt nå Lena Andersson men fått till svar att hon inte kommer ge några intervjuer.

– Bollen ligger hos vår styrelse och vi hänvisar frågor till den, säger Manne Fridell, kommunikatör på Älvstranden Utveckling AB, till GöteborgsPosten.

“Förtroendet är förbrukat”

Axel Darvik (L), kommunalråd och styrelsemedlem för Älvstrandens moderbolag Göteborgs stadshus AB, menar att det som framkommit är så allvarligt att Lena Andersson bör sparkas omgående.

– Mitt förtroende för den här ledningen är förbrukat, säger han till Göteborgs Posten.

Pernilla Gilbert

World in Property
pernilla.gilbert@worldinproperty.se