Skavsta Flygplats fastigheter värderas till över en halv miljard

Skavsta Flygplats fastigheter värderas till över en halv miljard

Analys

24 maj 2022

Fastighetsbeståndet i Stockholm Skavsta Flygplats AB värderas till 626 MSEK av oberoende extern värdering

Arlandastad Grouptillträdde den 17 maj 2022 förvärvet av Stockholm Skavsta Flygplats AB och har med anledning därav lämnat i uppdrag åt ett oberoende externt värderingsinstitut att värdera fastighetsbeståndet. Fastighetsvärdet för beståndet i Stockholm Skavta Flygplats  bedöms av det oberoende externa värderingsinstitutet uppgå till 626 MSEK. Arlandastad Groups bedömning är att värderingen kommer få en positiv påverkan på koncernens resultat i andra kvartalet 2022.

 

 

 

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se