Mot börsen – 1,5 miljard i investering

Mot börsen – 1,5 miljard i investering

Ekonomi

2 mars 2021

Titania har nu kommit en bra bit på resan mot börsintroduktion. I bagaget finns markanvisningar som innebär investeringar på 1,5 miljarder kronor.

Snabbväxande Titania siktar på att expandera främst inom egenutvecklade och förvaltade hyresbostäder i Stockholmsområdet. Bolaget har starka finanser men för att snabbare kunna öka volymen i egen förvaltning vill majoritetsägare och VD Einar Janson sprida ägandet och öka finansieringsmöjligheterna genom en börsintroduktion.

Hur ser era planer på börsintroduktionen ut? Vilket är tidsperspektivet?

– Planerna är att gå till börsen någon gång under 2022. Vi har kommit relativt långt i IPO-readiness arbetet där vi har PwC som samarbetspartner. Vi genomför nu under början av året en konvertering av redovisningssystem till IFRS och håller på att ta fram styrsystem för alla processer. Vi har också börjat ta in externa ledamöter i styrelsen med erfarenhet från att agera i noterad miljö som förberedelse inför IPO. Knut Pousette, VD i Fastator, utsågs nyligen till vår nya styrelseordförande.

Hur stora investeringar i förvärv och projekt gjorde ni under 2020?

– Cirka 150 miljoner kronor vilket berodde på att vi inte gjorde några nya förvärv under mestadels drev detaljplaner och utvecklade på egen mark under året. Vi erhöll däremot markanvisningar under 2020 som framgent kommer att innebära investeringar på 1,5 miljarder kronor.

Hur ser era expansionsplaner ut framåt vad gäller omfattning, objekttyper och geografi?

– Vi har drygt 2 200 byggrätter i Stockholms län. Det är främst för bostäder men också för andra objekt som klassas som låg risk avkastningskravsmässigt, till exempel samhällsfastigheter. Vi siktar på att en majoritet av bostäderna vi bygger kommer att vara hyresrätter och vi siktar på att behålla en del av dessa under egen förvaltning.

Hur avgörande är introduktionen för den fortsatta expansionen?

– Den kanske inte är helt avgörande för mängden projekt vi kan ta på oss eller mängden bostäder vi producerar. Det finns ju bland annat möjligheter att sälja större del som bostadsrätter, gå in i JV:n eller sälja hyresrätter på forward funding för att förverkliga projekt. Men däremot kommer börsintroduktionen vara avgörande för hur stor andel av det vi producerar som kan behållas under egen förvaltning. Vårt mål nu är att 70 procent av bostäderna vi producerar ska behållas som hyresrätter under egen förvaltning och för den expansionen är börsintroduktionen nödvändig.

Av Jörgen Hallström

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se