Magnolia Bostad bygger 300 bostäder i Bålsta centrum

Magnolia Bostad bygger 300 bostäder i Bålsta centrum

 

11 mars 2015

Magnolia Bostad har utsetts till vinnare i en markanvisningstävling i Bålsta Centrum, Håbo kommun i norra Storstockholm. Markanvisningen, med en totalyta om 20 800 kvm, avser produktion av cirka 300 bostäder och Bålstas nya moderna resecentrum.

Bålsta centrum står inför en omfattande omvandling, med ett nytt resecentrum och nya bostadskvarter i anslutning till det. Håbo kommun utlyste därför i höstas en markanvisningstävling avseende Etapp 1 av utvecklingen av Bålsta Centrum.

Magnolia Bostads förslag, som tagits fram i samarbete med ETTELVA Arkitekter, siktar på att utveckla Bålsta centrum från pendlingsort till livfull småstad. Förslaget innehåller två nya storgårdskvarter med plats för butiker, uteserveringar och kontor i bottenplan och lamellhus som sträcker sig utmed Mälarbanan. Bostäderna kommer att bidra till en levande och varierad stadsmiljö som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar.

– Vi är glada över att ha vunnit markanvisningstävlingen om Bålsta centrum. Genom att skapa en god boendemiljö vill vi bidra till Håbos fortsatta utveckling som en attraktiv, hållbar och modern kommun, säger Fredrik Lidjan VD för Magnolia Bostad.

Vill du veta mer om Fastighetsobligationer och Preferensaktier? se konferens: Fastighetsobligationer och Preferensaktier 2015-2020.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se

Källa:

Pressmeddelande Magnolia Bostad för mer information vänligen kontakta Fredrik Lidjan VD Tel: 070-223 43 47