Kungsleden emitterar obligationslån om 700 miljoner BIljana Pehrsson, VD för Kungsleden.

Kungsleden emitterar obligationslån om 700 miljoner

Ekonomi

16 december 2013

Kungsleden emitterar ett treårigt, icke-säkerställt, obligationslån om 700 miljoner  på den svenska marknaden. Slutligt förfallodatum för lånet är december 2016.

Obligationslånet har en rörlig kupongränta motsvarande STIBOR 3M plus 1,95%. Kungsleden avser att notera obligationslånet på företagsobligationslistan vid NASDAQ OMX Stockholm.

”Med denna emission återvänder Kungsleden till obligationsmarknaden efter några års frånvaro. Vi gläder oss åt det stora placerarintresset för obligationslånet. Obligationer sprider riskerna i vår samlade upplåning och är därför ett viktigt inslag i vår finansieringsmix. Kungsleden avser framgent att vara en återkommande emittent”, säger Biljana Pehrsson,VD för Kungsleden.

Likviden från obligationsemissionen kommer att användas till att refinansiera Kungsledens obligationslån 2011/2014 om 600 miljoner kronor som förfaller i mars 2014 och till allmänna bolagsändamål.

Se även konferens: Handelsstråk i Stockholm, Prisutveckling och Hyresavtal.

Faktaruta

ABG Sundal Collier AB och Swedbank AB har varit finansiella rådgivare och Mannheimer Swartling Advokatbyrå har varit juridisk rådgivare till Kungsleden.

Skribent

Martin Gejrot
mg@worldinproperty.se

Källa:

Pressmeddelande Kungsleden, 

För övrig information, kontakta:  

Biljana Pehrsson, VD för Kungsleden, Tel: 08-503 052 04,

Anders Kvist, vVD och Ekonomi/finansdirektör Kungsleden, Tel: 08-503 052 11