Kraftigt vinstfall för NCC Foto: TT

Kraftigt vinstfall för NCC

Ekonomi

25 januari 2018

I bolagets rapport för 2017 syns mindre ökningar än väntat och  stora tapp: – En stor besvikelese, säger Håkan Broman, tf vd.

 

Analytiker hade i genomsnitt räknat med en rörelseförlust på åtta miljoner kronor, enligt Reuters sammanställning.

Att bolaget skulle göra ett sämre resultat än motsvarande period 2016 var väntat. I mitten av december förra året gick företaget ut och vinstvarnade.

"Stor besvikelse"

"Resultatmässigt blev 2017 en stor besvikelse. Året har präglats av svag lönsamhet i delar av bygg- och anläggningsverksamheten, men det finns också en del positivt att lyfta fram. Kassaflödet var starkt och NCC har en god finansiell ställning och är i princip skuldfritt", skriver Håkan Broman, tillförordnad vd och koncernchef i NCC i rapporten.

Omsättningen uppgick till 16 318 miljoner kronor, jämfört med 16 519 miljoner kronor ett år tidigare. Orderingången var 16 295 miljoner kronor, jämfört med 16 267 miljoner kronor fjärde kvartalet 2017.

Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna på 8:00 kronor per aktie, vilket är detsamma som året innan.

I rapporten skriver bolaget att det det nu är fullt "fokus på lönsamhetsförbättringar och sänkta omkostnader".

  • Orderingången uppgick till 16 295 (16 267) MSEK i det fjärde kvartalet och till 56 990 (56 506) MSEK för perioden januari till december
  • Nettoomsättningen uppgick till 16 318 (16 519) MSEK i det fjärde kvartalet och till 54 608 (52 934) MSEK för perioden januari till december
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -19 (630) MSEK i det fjärde kvartalet och till 1 150 (1 341) MSEK för perioden januari till december
  • Resultat efter skatt uppgick till 34 (501) MSEK i det fjärde kvartalet och till 1 009 (1 116) MSEK för perioden januari till december
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,30 (4,64) SEK i det fjärde kvartalet och till 9,29 (73,81*) SEK för perioden januari till december
  • Styrelsen föreslår en utdelning för 2017 på 8,00 (8,00) SEK per aktie, uppdelat på två utbetalningstillfällen (läs mer på sid 11).

Hopp till ny vd

Bolaget tror nu mycket på den tillträdande koncernchefen Tomas Carlsson.

– Jag hoppas självklart att Tomas skall kunna starta tidigare än i sommar. Under tiden fram till att han startar har vi en utmärkt tillförordnad vd på plats i Håkan Broman. Håkan har redan vidtagit åtgärder för att reducera omkostnadsnivån och har dessutom rekryterat en ny stark ledare för affärsområde Infrastructure, Kenneth Nilsson från Skanska, som tillträder i april, säger Tomas Billing, styresleordförande.

Tomas Carlsson har varit vd för Sweco sedan slutet av 2012. Under Tomas tid som vd har bolaget ökat omsättningen från cirka 8 miljarder till cirka 17 miljarder med en stabil rörelsemarginal.

Tidigare var Tomas ansvarig för NCC:s svenska byggverksamhet. Denna verksamhet var då ungefär halva NCC omsättningsmässigt och omsatte runt 25 miljarder.

Tomas är 52 år gammal. Han är civilingenjör från Chalmers och innehar en MBA från London/Columbia Business School.

– Det känns som att komma hem. Jag ser mycket fram emot att leda NCC och ser en stor potential att utveckla verksamheten vidare, säger Tomas Carlsson.

Av TT & Jesper Lögdahl

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se