K2A köper för över 100 miljoner i Gotland

K2A köper för över 100 miljoner i Gotland

Transaktion

8 augusti 2022

Avtal om försäljning av studentbostäderna är klart

Efter vårens politiska dialoger, styrelsebeslut och beslut i regionfullmäktige har nu GotlandsHem och K2A skrivit avtal om försäljning av GotlandsHems studentbostäder till ett fastighetsvärde om 130 miljoner kronor.

– Jag är glad att den här affären nu är i hamn. Det finns bara fördelar med den här uppgörelsen. Studenterna får en breddad möjlighet att studera och bo i hela Sverige. Gotland får in en fastighetsaktör med tydlig ambition att utveckla tillgången till studentbostäder på Gotland. Utöver det så frigör GotlandsHem resurser som kan användas för underhåll och nyproduktion, säger Peter Norman, styrelseordförande GotlandsHem.

Planen är att överlåtelsen kommer att ske 1 september vilket innebär att K2A kan hantera bostäderna hela höstterminen.

– Vi på GotlandsHem har uppskattat den öppna politiska dialogen kring den här affären. Det är så det ska fungera. Vi vill att våra idéer ska diskuteras här på ön, vilket nu det politiska systemet har gjort och fattat beslut därefter, säger Peter Norman.

Vad händer nu?

De studenter som för närvarande har kontrakt med GotlandsHem och bor i en studentbostad behåller sitt kontrakt och kan bo kvar i sin bostad. Hyreskontrakten förs över till K2A utan att studenterna behöver göra någon aktiv handling.

  • Den hyra som gäller 2022 kommer kvarstå vid överlåtelsen. Därefter gäller samma förhandlingsordning för årlig hyresjustering som tidigare. Det vill säga att fastighetsägaren förhandlar med Hyresgästföreningen.
  • De som står i GotlandsHems bostadskö kommer kunna kopiera sina ködagar till K2A:s bostadskö. Det innebär att man får tillgodoräkna sig de ködagar man har i GotlandsHems kö när man kommer in som ny i K2A:s kösystem utan att förlora sin kötid på GotlandsHem. Detta görs genom en intresseanmälan under Sök ledigt på gotlandshem.se fram till 31 juli 2022.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se