Hur går det med staden mellan husen?

Hur går det med staden mellan husen?

Krönika

13 februari 2020

Staden mellan husen är på allas läppar. Vi vill utveckla platser som är flexibla och attraktiva, som är gröna och inkluderande och erbjuder en uppsjö av service och möten. Platser som lever fler timmar om dygnet än bara under kontorstiderna. Som är hållbara - både ekologiskt, ekonomiskt och socialt.

Under mina år inom stadsutveckling har jag insett att detta är enklare sagt än gjort. Stadsutveckling är komplext och involverar många aktörer och discipliner. Den präglas av målkonflikter och avvägningar och ansvaret flyttas hit och dit mellan olika aktörer. Någonstans längs vägen tappas hållbarhetsfrågorna bort.

För att utveckla staden mellan husen på ett hållbart sätt behöver vi bli bättre på att samverka. Vi behöver en struktur för att jobba med hållbarhet genom hela processen - från planering och genomförande till förvaltning. Vi kommer aldrig uppnå våra mål om vi fortsätter att arbeta i silos. Stora delar av våra städer är planerade efter bilen, enligt ett tänk som idag känns föråldrat. För att inte riskera att bokstavligen bygga in oss i strukturer som tar generationer att lösa är det viktigt att vi tänker rätt från början. Att vi bygger med människan i centrum.

Därför är det glädjande att branschen nu tillsammans jobbar för en förändring. Att man börjat jobba mer systematisk och med ett helhetsperspektiv för att skapa gröna och levande stadsdelar. I detta förändringsarbete har guiden och certifieringssystemet Citylab varit centralt.

Med Citylab får aktörerna just den gemensamma process som åratal av erfarenhet säger mig att vi saknat. Genom en gemensam process kanske vi kan nå de där visionerna för staden mellan husen ändå?

Sigrid Walve, chef Citylab, Sweden Green Building Council

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se