Humlegården: Stabilt resultat och enbart grön finansiering
– Den positiva utvecklingen bibehålls under året och vi kan konstatera att vårt erbjudande möter kundernas högt ställda krav och förväntningar på ett mycket bra sätt, säger Anneli Jansson, Vd Humlegården.

Humlegården: Stabilt resultat och enbart grön finansiering

Ekonomi

7 mars 2022

Under 2021 har Humlegården fokuserat på att utveckla attraktiva arbets- och stadsmiljöer, bland annat genom tre nya markanvisningar. Dessutom uppnåddes en viktig milstolpe, då 100 procent av bolagets finansiering nu är grön.

Humlegården  levererar ett stabilt resultat, vilket bekräftades i februari 2022 då bolaget erhöll en stark rating, BBB+ Outlook Stable, från Standard & Poor’s.

– Den positiva utvecklingen bibehålls under året och vi kan konstatera att vårt erbjudande möter kundernas högt ställda krav och förväntningar på ett mycket bra sätt. Uthyrningsgraden fortsätter att förbättras och uthyrningsarbetet har varit framgångsrikt under året. Nettouthyrningen uppgick till 34 mkr och hyrorna i omförhandlade avtal har ökat med i genomsnitt 17 procent, vilket är fjärde året i följd med en tvåsiffrig ökning. Vårt mål är att bli valda och omvalda av våra kunder och därför är det glädjande att hela 76 procent av de avtal som varit föremål för omförhandling under året har landat i att kunderna valt att stanna hos Humlegården, säger Anneli Jansson, Vd Humlegården Fastigheter och fortsätter:

– Vår viktigaste tillgång är våra medarbetare som möjliggjort årets starka resultat. I skrivande stund har vi självklart ett stort fokus på situationen i Ukraina. Oroligheter i vår omvärld belyser vikten av en stabil position. Humlegården möter framtiden med ödmjukhet och goda förutsättningar.

Summering av bokslutsåret 2021 för Humlegården:

• Hyresintäkterna uppgick till 1 624 mkr (1 587).

• Nettouthyrningen uppgick till 34 mkr (-27).

• Förvaltningsresultatet uppgick till 925 mkr (920).

• Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 37 740 mkr (35 735). Värdeförändringar fastigheter uppgick till 2 582 mkr (632), vilket är en ökning med 7,1 procent (1,8) sedan räkenskapsårets början.

• Resultat efter skatt uppgick till 3 197 mkr (1 121).

• Substansvärdet per aktie ökade med 15,9 procent (7,1).

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se