SSM förvärvar samtliga aktier i JV-bolag

SSM förvärvar samtliga aktier i JV-bolag

Transaktion

30 juni 2020

Köpeskillingen uppgår till cirka 2,0 MSEK och gäller cirka 280 byggrätter i Bromma, Sollentuna och Täby

SSM Sveriges ledande bostadsutvecklare inom smarta och prisvärda bostäder, har förvärvat samtliga aktier i det hälftenägda JV-bolaget Studentbacken som SSM har drivit tillsammans med Student Hill sedan 2013.

Förvärvet omfattar även cirka 280 byggrätter i de nuvarande gemensamma utvecklingsprojekten Kandidaten, The Loft samt Tentafabriken. Köpeskillingen uppgår till cirka 2,0 MSEK och tillträde sker i juli 2020.

SSM har förvärvat samtliga aktier i det hälftenägda JV-bolaget Studentbacken. Sedan 2013 har SSM tillsammans med Student Hill bedrivit verksamhet inom JV-bolaget i syfte att utveckla studentbostäder inom Storstockholm. Projektet Twin House i Danderyd färdigställdes av bolaget 2017 och är Stockholms första bostadsrättsprojekt riktat till studenter.

Förvärvet av Studentbacken omfattar även cirka 280 byggrätter i de tre nuvarande gemensamma utvecklingsprojekten; Kandidaten intill Brommaplan med 77 byggrätter, The Loft i Täby med 134 byggrätter samt Tentafabriken intill Sollentuna centrum med 72 byggrätter.

- SSMs målgrupp befinner sig i åldersspannet 20 – 44 år. SSM avser att fortsätta utveckla de tre förvärvade utvecklingsprojekten till prisvärda boenden riktade till det yngre segmentet inom vår målgrupp, säger Mattias Lundgren, koncernchef & VD SSM.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se