Närmare 1 000 bostäder planeras

Närmare 1 000 bostäder planeras

Bostäder

20 oktober 2017

Byggnadsnämnden tog under torsdagen beslut om två stora detaljplaner på Brunnshög. Mark har redan anvisats till bland annat ICA, Veidekke, Wästbygg och Sydö Property.  

Ytterligare bostäder från Rikshem till Umeå

Ytterligare bostäder från Rikshem till Umeå

Bostäder

20 oktober 2017

Byggnadsnämnden i Umeå har antagit detaljplan för cirka 100 bostäder på Rikshems fastighet på Sandbacka i Umeå.  

19 september 2017
29 september 2017
26 september 2017
21 september 2017
25 september 2017
20 oktober 2017
20 oktober 2017
20 oktober 2017